Chính sách đổi trả hàng

oLeap là giải pháp (phần mềm) hỗ trợ trực tuyến. Tùy theo loại hợp đồng, chúng tôi thu 3 loại phí sau:

 • Phí cài đặt:
  - Thanh toán ngay sau khi ký kết hợp đồng
 • Phí licence hàng năm:
  - Năm đầu, thanh toán sau 03 tháng kể từ khi triển khai xong phần mềm (trường hợp khách hàng muốn tiếp tục sử dụng)
  - Các năm sau: vào ngày ký kết hợp đồng mỗi năm
 • Phí oLeap Care:
  - Tại thời điểm khách hàng có nhu cầu.

Trước khi thanh toán phí licence hàng năm. Khách hàng đã có 03 tháng trải nghiệm chất lượng sản phẩm trước khi quyết định. Do vậy, chúng tôi không có chính sách hoàn tiền.