Điều khoản dịch vụ

Bằng việc đăng ký, đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ trên website này, bạn mặc nhiên đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ sau:

Điều 1: Giải thích từ ngữ
 • Tài khoản oLeap: là tài khoản để truy cập một phần hoặc tất cả dịch vụ của oLeap. Tài khoản này được cấp cho các khách hàng hoặc đối tác Marketing của oLeap
 • Chủ tài khoản: là người sở hữu hợp pháp tài khoản oLeap
 • Tài khoản liên kết: là việc dùng tài khoản của các bên thứ 3 (Google, Facebook, Github...) để đăng nhập vào tài khoản oLeap
Điều 2: Quy chế sử dụng tài khoản oLeap
 • Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản oLeap, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản oLeap
 • Người dùng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của oLeap khi sử dụng dịch vụ của oLeap
 • Không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
Điều 3: Các hành vi cấm

Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 • Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm, dịch vụ của oLeap
 • Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 • Không chấp nhận việc mua bán, trao đổi tài khoản oLeap bằng mọi hình thức.
 • Khi giao tiếp với người dùng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người dùng khác.
 • Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 • Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của oLeap hoặc oLeap dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của oLeap mà không có sự đồng ý bằng văn bản của oLeap
 • Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của oLeap dưới mọi hình thức.
Điều 4: Đăng ký
 • Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản dịch vụ oLeap
Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu
 • Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ có 01 tài khoản và mật khẩu. Với tài khoản này, người dùng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của oLeap
 • oLeap có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của oLeap sau 90 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • oLeap có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của oLeap trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.
 • oLeap có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của oLeap trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.
 • oLeap có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu người dùng vi phạm các quy định trong Điều khoản dịch vụ.
Điều 6: Đăng nhập
 • Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được oLeap cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của oLeap
 • Để đăng nhập oLeap từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tính năng này. Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.
Điều 7: Quyền của chủ tài khoản
 • Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, mật khẩu, email đã đăng ký, số điện thoại bảo vệ tài khoản và thông tin liên hệ.
 • Tùy theo loại tài khoản, bạn được sử dụng loại dịch vụ tương ứng trên oLeap
 • Bạn được phép xóa toàn bộ tài khoản của mình.
Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản
 • Người dùng tự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin khác. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. oLeap sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và oLeap sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho oLeap về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn.
 • Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 • Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng oLeap
 • Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm oLeap sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của oLeap và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
Điều 9: Quyền của oLeap
 • Nếu chủ tài khoản vi phạm quy định của oLeap trong quá trình sử dụng, oLeap có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản, cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, oLeap có quyền khóa tài khoản và sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 10: Trách nhiệm của oLeap
 • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của oLeap
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng có trả phí với các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của oLeap.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, oLeap không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
Điều 11:
 • oLeap hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của oLeap. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
Điều 12: Đối với nội dung đăng tải bởi người dùng oLeap

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn gửi nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên hoặc gửi nội dung đến Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho oLeap (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với một bài viết của bạn đã được công khai). Một số Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số Dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những Dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên oLeap và chuyển nhượng cho oLeap tất cả các quyền sở hữu như đã nêu; (ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới oLeap hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; oLeap sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách oLeap sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Điều 13:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của oLeap đều thuộc về oLeap hoặc được cấp phép hợp pháp cho oLeap sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của oLeap, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của oLeap.

Điều 14:

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 15:

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của oLeap. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 16:

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm oLeap một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

Điều 17: Chính sách với nền tảng học trực tuyến
 • Nền tảng học trực tuyến là giải pháp mà oLeap cung cấp cho khách hàng, được cài trên server của khách hàng và do khách hàng trực tiếp quản lý. oLeap không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào được đăng tải.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ với mọi hoạt động kinh doanh thương mại và các hoạt động khác trên nền tảng oLeap
 • oLeap không có chính sách hoàn tiền với khách hàng.
Điều 18: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường
 • Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được oLeap cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của oLeap, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Điều khoản dịch vụ oLeap này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của oLeap phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.
 • Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với oLeap, oLeap sẽ căn cứ hợp đồng để giải quyết. Theo đó, oLeap sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của oLeap là quyết định cuối cùng.
 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ oLeap khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của oLeap.
Điều 19: Thông tin bổ sung
 • Các điều khoản quy định tại Điều khoản dịch vụ có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. oLeap sẽ công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung đó.