Giao hàng và Thanh toán

oLeap là giải pháp (phần mềm) hỗ trợ trực tuyến. Chúng tôi sẽ trực tiếp cài đặt trên server của Quý khách hàng. Mọi giao dịch thanh toán đều thông qua các thông tin trong hợp đồng giữa hai bên.